1075/2009

Givet i Valamo kloster i Heinävesi den 25 november 2009

Kyrkomötets beslut om ändring av 87 och 89 § i kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras 87 § 1 mom. 13 punkten och 89 § 1 mom. i kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan av den 12 december 2006 ( 174/2007) som följer:

87 §
Uppgifter

Församlingsfullmäktige skall:

13) godkänna församlingens årsberättelse och bokslut;

89 §
Ordinarie ärenden

Vid årets första ordinarie sammanträde skall församlingsfullmäktige besluta om godkännande av årsberättelsen och bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2010.

Valamo kloster den 25 november 2009

Ärkebiskopen av Karelen och hela Finland
LEO

Kyrkomötets sekreterare
Harri Tajakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.