1043/2009

Given i Helsingfors den 10 december 2009

Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier år 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 26 a § 3 mom. i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961), sådant det lyder i lag 663/2008:

1 §
Analoga inspelningsunderlag

Avgiften för analoga ljudband är 0,50 cent per varje påbörjad minut.

Avgiften för analoga bildband är 0,76 cent per varje påbörjad minut.

2 §
Digitala inspelningsunderlag

Avgiften för inspelbara CD-, DVD-, Blu-ray- och MiniDisc-skivor samt andra motsvarande inspelningsunderlag är

1) 0,20 euro om minnet inte överskrider 1 gigabyte,

2) 0,60 euro om minnet överskrider 1 gigabyte men inte 10 gigabyte,

3) 1,20 euro om minnet överskrider 10 gigabyte men inte 25 gigabyte,

4) 1,80 euro om minnet överskrider 25 gigabyte.

3 §
Digitala inspelningsmedier

Avgiften för digitala audio- och videoinspelningsmedier och digitalboxar är

1) 4 euro om minnet inte överskrider 512 megabyte,

2) 7 euro om minnet överskrider 512 megabyte men inte 1 gigabyte,

3) 10 euro om minnet överskrider 1 gigabyte men inte 20 gigabyte,

4) 12 euro om minnet överskrider 20 gigabyte men inte 50 gigabyte,

5) 15 euro om minnet överskrider 50 gigabyte men inte 150 gigabyte,

6) 18 euro om minnet överskrider 150 gigabyte men inte 250 gigabyte,

7) 21 euro om minnet överskrider 250 gigabyte.

För mobiltelefoner och datorer uttas ingen avgift.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31 december 2010.

Helsingfors den 10 december 2009

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Regeringsråd
Jorma Waldén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.