1041/2009

Given i Helsingfors den 10 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet

ändras i förordningen av den 16 augusti 1996 om tillämpning av 1 kap. 7 § strafflagen (627/1996) det inledande stycket i 1 § 1 mom. och 1 § 1 mom. 9 punkten som följer:

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § i strafflagen (39/1889) är följande brott internationella brott:


9) sådan tortyr eller annan straffbar gärning som ska anses som tortyr enligt konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (FördrS 60/1989)Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 10 december 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsråd
Ilari Hannula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.