1032/2009

Given i Helsingfors den 10 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

fogas till 13 § i statsrådets förordning av den 27 november 2008 om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning (759/2008) sådan den lyder delvis ändrad i förordning 319/2009, ett nytt 3 mom., i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda förordning 319/2009, till 14 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 319/2009, ett nytt 2 mom., i stället för det 2 mom. som upphävts genom nämnda förordning 319/2009, till 15 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 319/2009, ett nytt 3 mom., i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda förordning 319/2009, som följer:

13 §
Överföring av referenskvantitet

Referenskvantiteten för en gård som är belägen inom stödområde A eller B kan överföras endast till innehavaren av en gårdsbruksenhet som är belägen inom stödområde A eller B. Referenskvantiteten för en gård som är belägen inom stödområde C1―C4 kan överföras endast till innehavaren av en gårdsbruksenhet som är belägen inom stödområde C1―C4.

14 §
Sammanslagning av referenskvantiteter

Referenskvantiteten för en gård som är belägen inom stödområde A eller B kan sammanslås endast med en referenskvantitet som beviljats för stödområde A eller B. Referenskvantiteten för en gård som är belägen inom stödområde C1―C4 kan sammanslås endast med en referenskvantitet som beviljats för stödområde C1―C4.

15 §
Delning av referenskvantitet

Referenskvantiteten för en gård som är belägen inom stödområde A eller B kan överföras endast till innehavare av delar av gårdar som är belägna inom stödområde A eller B. Referenskvantiteten för en gård som är belägen inom stödområde C1―C4 kan överföras endast till innehavare av delar av gårdar som är belägna inom stödområde C1―C4.


Denna förordning träder i kraft den 16 december 2009.

Helsingfors den 10 december 2009

Minister
Paula Lehtomäki

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.