1021/2009

Given i Helsingfors den 4 december 2009

Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen av den 29 december 1994 om tobaksaccis (1470/1994),

sådan bilagan lyder i lag 748/2008, som följer:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 134/2009
FiUB 31/2009
RSv 181/2009

Helsingfors den 4 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Bilaga

ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Euro/ enhet Procent av detaljhandelspris
Cigaretter 1. 17,50/1000 st. 52,0
Cigaretter och cigariller 2. 25,0
Pip- och cigarettobak 3. 8,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 10,00/kg 52,0
Cigarettpapper 5. 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6. 60,0

För cigarretter ska i tobaksaccis betalas minst 91 procent av tobaksaccisen för cigarretter i den mest efterfrågade prisklassen. För finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter ska i tobaks-accis betalas minst 91 procent av tobaksaccisen för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter, i den mest efterfrågade prisklassen.

Tobaksaccisen för cigarretter är t.o.m. den 31 december 2010 minst 129,00 euro per 1 000 stycken cigarretter. Tobaksaccisen för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter är t.o.m. den 31 december 2010 minst 67,00 euro per kilogram.

Tullstyrelsen fastställer de mest efterfrågade prisklasserna för cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.