982/2009

Given i Helsingfors den 26 november 2009

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om Skatteförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 4 § i statsrådets förordning av den 24 april 2008 om Skatteförvaltningen (278/2008) ett nytt 5 mom. som följer:

4 §
Skatterättelsenämnden

När skatteverk slås samman eller när ett skatteverks verksamhetsområde i övrigt ändras, fortsätter de personer som förordnats till ordförande eller medlemmar i skatterättelsenämnden för ett skatteverk sina uppdrag inom skatterättelsenämnden för det nya skatteverket eller det skatteverk vars verksamhetsområde ändrats till utgången av mandatperioden. Skatteförvaltningen bestämmer enligt 10 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen vilken av ordförandena som ska vara ordförande för den nämnd som ska omorganiseras och vilka som ska vara ställföreträdare för ordföranden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 26 november 2009

Finansminister
Jyrki Katainen

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.