962/2009

Given i Helsingfors den 27 november 2009

Lag om ändring av 9 kap. 10 a § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 9 kap. 10 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1342/2006, som följer:

9 kap.

Föräldradagpenningar

10 a §
Pappamånad

Om föräldrapenning eller partiell föräldrapenning på grundval av deltagande i vården av barnet betalas till fadern utan avbrott för åtminstone de 12 sista vardagarna av den föräldrapenningsperiod som följer omedelbart efter moderskapspenningsperioden eller för de 12 föräldrapenningsdagar som flyttats fram med stöd av 1 mom., har fadern rätt till faderskapspenning för en sammanhängande period om högst 24 vardagar omedelbart efter sin föräldrapenningsperiod (pappamånad).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas på föräldradagpenning när den första dagen för föräldradagpenning som betalas för samma barn infaller efter ikraftträdandet av lagen.

RP 131/2009
ShUB 37/2009
RSv 161/2009

Helsingfors den 27 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.