942/2009

Given i Helsingfors den 19 november 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 114 § i lagen av den 22 december 2006 om pension för företagare (1272/2006) samt 22 § i lagen av samma dag om pension för lantbruksföretagare (1280/2006):

1 §

År 2010 är den i 114 § 2 mom. i lagen om pension för företagare (1272/2006) avsedda arbetspensionsförsäkringsavgiften för företagare under 53 år 21,2 procent och den i 3 mom. i samma paragraf avsedda arbetspensionsförsäkringsavgiften för företagare som fyllt 53 år 22,4 procent.

År 2010 är den i 22 § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) avsedda basprocentsatsen för arbetspensionsförsäkringsavgiften för lantbruksföretagare under 53 år 21,2 och den i 4 mom. i samma paragraf avsedda basprocentsatsen för arbetspensionsförsäkringsavgiften för lantbruksföretagare som fyllt 53 år 22,4.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 19 november 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.