940/2009

Given i Helsingfors den 17 november 2009

Undervisningsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom. i lagen av den 10 januari 1997 om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997), sådant det lyder i lag 346/2004:

1 §
Tillämpningsområde

När en studerande utnyttjar annan transport än kollektivtrafik för skolresan, ska det stöd för skolresor som enligt lagen om stöd för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) utbetalas till honom eller henne beräknas enligt de kalkylerade kostnader som anges i bilagan.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2009.

Helsingfors den 17 november 2009

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Regeringssekreterare
Piritta Väinölä

Bilaga

Skolresans längd högst (km) / Kalkylerad kostnad för skolresan i en riktning (euro)

6 1,943175
9 2,122725
12 2,386350
16 2,640900
20 3,084075
25 3,586350
30 4,156800
35 4,695450
40 5,190900
45 5,663625
50 6,106800
60 7,156800
70 8,145450
80 9,084075
90 9,954525
100 10,756800

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.