935/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 1 §, sådan den lyder i lag 1114/2005, som följer:

1 §

I denna lag föreskrivs om erläggandet av arbetsgivares socialskyddsavgift.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) erläggs i form av arbetsgivares socialskyddsavgift.

Procentsatsen för arbetsgivares socialskyddsavgift är densamma som procentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Denna lag tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgift som erläggs utifrån löner som utbetalas den 1 januari 2010 och därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 147/2009
ShUB 35/2009
RSv 145/2009

Helsingfors den 20 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.