901/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Lag om ändring av 4 och 7 § i statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994) 4 § 2 mom. 8 punkten, sådan den lyder i lag 593/2005, samt

ändras 4 § 2 mom. 7 punkten och 7 § 1 mom. 6 punkten, sådana de lyder, 4 § 2 mom. 7 punkten i nämnda lag 593/2005 och 7 § 1 mom. 6 punkten i lag 281/2000, som följer:

4 §

Bestämmelser om inrättande, indragning och ändring av tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet. Följande tjänster får inte inrättas eller dras in eller deras benämning ändras, om de inte har specificerats särskilt i statsbudgeten:


7) tjänsterna som chef och biträdande chef för gränsbevakningsväsendet samt som general eller amiral vid gränsbevakningsväsendet.

7 §

Till följande tjänster kan endast finska medborgare utnämnas:


6) tjänsterna som chef för regionförvaltningsverkets ansvarsområde för räddningsväsendet och beredskapen,Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom lag.

RP 59/2009
FvUB 13/2009
RSv 150/2009

Helsingfors den 20 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.