856/2009

Given i Helsingfors den 6 november 2009

Lag om ändring av 31 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 juli 2005 om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 31 § 1 mom. som följer:

31 §
Ersättning för uppehälle

Till en rehabiliteringsklient kan som ersättning för uppehälle betalas 9 euro per dag för extra rehabiliteringskostnader i syfte att säkerställa deltagande i rehabilitering.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Lagen tillämpas på rehabiliteringspenning som betalas för tiden efter att lagen har trätt i kraft.

RP 155/2009
ShUB 29/2009
RSv 123/2009

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.