855/2009

Given i Helsingfors den 6 november 2009

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 januari 2005 om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd (49/2005) ikraftträdandebestämmelsen, sådan den lyder i lag 710/2008, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

Bestämmelserna i 11 § 3 mom. gäller till utgången av 2010.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 153/2009
ShUB 31/2009
RSv 125/2009

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.