843/2009

Given i Helsingfors den 6 november 2009

Lag om ändring av järnvägstransportlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till järnvägstransportlagen av den 15 december 2000 (1119/2000) en ny 8 a § som följer:

8 a §
Gemenskapsbestämmelser om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer

Bestämmelser om järnvägsföretags verksamhet finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (förordningen om järnvägars ansvar).

Förordningen om järnvägars ansvar tillämpas inte inom järnvägssamtrafiken mellan Finland och Ryssland.

Artikel 10 om reseinformationssystem och bokningssystem, artikel 17 om ersättning av biljettpriset och artikel 18.2 a och 18.2 b om skyldigheten att tillhandahålla måltider och inkvartering i förordningen om järnvägars ansvar tillämpas inte inom regionaltågstrafiken på följande banavsnitt:

1) Helsingfors―Kyrkslätt,

2) Helsingfors―Karis,

3) Helsingfors―Vandaforsen,

4) Helsingfors―Riihimäki,

5) Helsingfors―Lahtis,

6) Lahtis―Riihimäki.


Denna lag träder i kraft den 3 december 2009.

RP 103/2009
KoUB 14/2009
RSv 121/2009
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 (32007R1371); EGT nr L 315, 3.12.2007, s. 14

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.