842/2009

Given i Helsingfors den 5 november 2009

Statsrådets förordning om ändring av bilaga 5 till statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006)

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 november 2006 om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006) punkt 2 i bilaga 5 som följer:


Uppgifter i förvaltningsplanen:


2. En sammanfattning av betydande verksamhet som belastar eller förändrar yt- eller grundvattenstatusen och påverkan genom annan mänsklig verksamhet samt sammanfattning av de årliga kontrollerna av inverkan av exceptionella förhållanden.Denna förordning träder i kraft den 15 november 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (32000L0060); EGT nr L 327, 22.12.2000, s. 1-73

Helsingfors den 5 november 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Airi Karvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.