841/2009

Given i Helsingfors den 5 november 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödberättigande utgifter som medfinansieras av strukturfonderna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

fogas till statsrådets förordning av den 29 november 2007 om stödberättigande utgifter som medfinansieras av strukturfonderna (1079/2007) en ny 3 a § som följer:

3 a §
Egendom som förvärvats genom avbetalningsköp

Anskaffningsutgiften för egendom som förvärvats genom sådant avbetalningsköp som avses i 1 § i lagen om avbetalningsköp (91/1966) betraktas som stödberättigande utgift också för den finansiella skuldens del, om

1) stödmottagaren har en rättsligt bindande skyldighet, som baserar sig på lagen om avbetalningsköp och ett ingånget finansieringsavtal, att betala den återstående finansiella skulden till finansbolaget,

2) finansbolaget på stödmottagarens vägnar har betalat den finansiella skulden till försäljaren,

3) egendomen har levererats till stödmottagaren och

4) rättigheter motsvarande äganderätten till den egendom som har förvärvats genom avbetalningsköp övergår till stödmottagaren så att stödmottagaren är berättigad att göra avskrivningar på den och, om stödmottagaren är mervärdesskatteskyldig, dra av mervärdesskatten.

Utgifterna för försäkring, reparation och underhåll av sådan egendom som förvärvats genom avbetalningsköp är inte stödberättigande.


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2009.

Helsingfors den 5 november 2009

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Regionutvecklingsdirektör
Jussi Yli-Lahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.