840/2009

Given i Helsingfors den 5 november 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utnämning av domare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

fogas till statsrådets förordning av den 17 maj 2000 om utnämning av domare (427/2000) en ny 2 a § som följer:

2 a §
Placering av vissa domartjänster vid tingsrätten

De domartjänster vid tingsrätten för vilka de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaperna är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsminoritetens språk inom domkretsen samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i majoritetens språk är till antalet

1) fyra vid Egentliga Finlands tingsrätt;

2) två vid Esbo tingsrätt;

3) tre vid Helsingfors tingsrätt;

4) två vid Mellersta Österbottens tingsrätt;

5) en vid Vanda tingsrätt;

6) tre vid Västra Nylands tingsrätt;

7) åtta vid Österbottens tingsrätt; och

8) två vid Östra Nylands tingsrätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 5 november 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsrådet
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.