839/2009

Utfärdad i Helsingfors den 6 november 2009

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktis-fördraget

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern, föreskrivs:

1 §

Åtgärderna 1(2009)―14(2009), vilka antogs i Baltimore den 17 april 2009 vid ett konsultativt möte mellan avtalsparterna enligt artikel IX i Antarktisfördraget (FördrS 31/1984) och om vilka beslut fattats med stöd av bilaga V (FördrS 54/2002) till det miljöskyddsprotokoll som anknyter till fördraget är i kraft från den 16 juli 2009, så som därom har avtalats.

Åtgärderna har godkänts av republikens president den 26 juni 2009.

2 §

De bestämmelser som gäller åtgärderna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 11 november 2009.

(Åtgärderna finns till påseende och kan erhållas hos miljöministeriet som också lämnar upplysningar om dem på finska och svenska)

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.