838/2009

Utfärdad i Helsingfors den 6 november 2009

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern, föreskrivs:

1 §

Det i Kiev den 21 maj 2003 upprättade protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar är i kraft från den 8 oktober 2009 så som därom har överenskommits.

Protokollet har godkänts av republikens president den 27 februari 2009 och godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 21 april 2009.

2 §

Bestämmelserna i protokollet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 11 november 2009.

Ålands lagting har för sin del gett sitt bifall till förordningen.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 58/2009)

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.