837/2009

Utfärdad i Helsingfors den 6 november 2009

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Södra Afrikas utvecklingsgemenskap om Finlands stöd för det förberedande skedet av samarbetet på meteorologins område i södra Afrika

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Gaborone den 22 oktober 2009 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Södra Afrikas utvecklingsgemenskap om Finlands stöd för det förberedande skedet av samarbetet på meteorologins område i södra Afrika träder i kraft den 21 november 2009 så som därom har avtalats.

Överenskommelsen har godkänts av republikens president den 2 oktober 2009.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 21 november 2009.

(Överenskommelsen finns framlagd och kan erhållas hos utrikesministeriet, som även lämnar uppgifter om den på finska och svenska)

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.