835/2009

Given i Helsingfors den 6 november 2009

Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 december 1995 om skattelättnader för gravt handikappade företagare (1393/1995) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1494/2007, som följer:

3 §

Denna lag tillämpas då en vara har levererats eller en tjänst utförts eller en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk under 1995― 2010.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

LM 54/2009
FiUB 18/2009
RSk 22/2009

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.