834/2009

Given i Helsingfors den 6 november 2009

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 2008 om ändring av 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen (920/2008) ikraftträdandebestämmelsen som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagen tillämpas på lätt och tung brännolja som har använts den 1 juni 2009 eller därefter.

Accisåterbäring enligt denna lag betalas för den kalkylmässiga andel av lätt eller tung brännolja som använts under hela år 2009 som motsvarar den andel som perioden mellan den 1 juni 2009 och den 31 december 2009 utgör av hela år 2009.

I fråga om lätt och tung brännolja som använts före den 1 juni 2009 tillämpas 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) sådan paragrafen lyder i lag 604/2006.


Denna lag träder i kraft den 16 november 2009.

RP 121/2009
FiUB 15/2009
RSv 128/2009

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.