833/2009

Given i Helsingfors den 6 november 2009

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 2008 om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (919/2008) ikraftträdandebestämmelsen som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagen tillämpas på lätt och tung brännolja och el som har använts den 1 juni 2009 eller därefter.

Accisåterbäring enligt 4 § i denna lag betalas för den kalkylmässiga andel av energiprodukter som använts skatteåret 2009 som motsvarar den andel som perioden mellan den 1 juni 2009 och utgången av skatteåret 2009 utgör av hela skatteåret 2009.

Samfund och samfällda förmåner har likväl inte rätt till återbäring enligt 4 § för brännolja och el som de använt under skatteåret 2009, om deras skatteår har löpt ut mellan den 1 januari 2009 och den 31 maj 2009. Samfund och samfällda förmåner ska lämna ansökan för skatteåret 2009 senast den 30 april 2010.

I fråga om lätt brännolja, tung brännolja och el som använts före den 1 juni 2009 tillämpas lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) sådan den löd när lagen om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (919/2008) trädde i kraft.


Denna lag träder i kraft den 16 november 2009.

RP 121/2009
FiUB 15/2009
RSv 128/2009

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.