832/2009

Given i Helsingfors den 6 november 2009

Lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 27 § i lagen av den 20 december 1996 om statsandelar till kommunerna (1147/1996), sådan paragrafen lyder i lagarna 1068/2005 och 859/2008, ett nytt 5 mom. som följer:

27 §
Belopp som ligger till grund för allmän statsandel

Den allmänna statsandel som beviljas kommunen 2009―2010 minskas med 0,37 euro per invånare för finansiering av myndighetsradionätet.


Denna lag träder i kraft den 15 november 2009. Lagen tillämpas dock från ingången av 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 117/2009
FvUB 11/2009
RSv 135/2009

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.