828/2009

Utfärdat i Helsingfors den 3 november 2009

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat Ikraftträdelsetid
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter 23/09 3.11.2009 16.11.2009

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Lappviksgatan 1 B, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 77 2005.

Kommissionens direktiv 2009/97/EG (32009L0097); EUT Nr L 202, 4.8.2009, s. 29

Helsingfors den 3 november 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Specialsakkunnig
Marja Savonmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.