824/2009

Given i Helsingfors den 5 november 2009

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 27 november 2008 om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning (759/2008) 4 § 5 mom., sådant det lyder i förordning 319/2009, som följer:

4 §
Omräkningskoefficienter

I stödområdena C1–C4 är omräkningskoefficienterna följande:

Djurslag Omräkningskoefficient
Svin(stödområdena C1―C4) 0,9600
Hönor och moderhönor
stödområde C1 0,9216
stödområde C2 0,9216
stödområde C2 norr och
skärgården 0,9504
stödområde C3 och C4 1,1712
Broilrar, moderdjur av köttfän och övriga köttfjäderfä Omräkningskoefficient
stödområde C1 0,8448
stödområde C2 0,8640
stödområde C2 norr och
skärgården 0,9120
stödområde C3 och C4 0,9120


Denna förordning träder i kraft den 11 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 november 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.