820/2009

Given i Helsingfors den 26 oktober 2009

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om rättshjälpsbyråernas intressebevakningsområden

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning av den 9 oktober 2008 om rättshjälpsbyråernas intressebevakningsområden (637/2008) 4 § 2 mom. som följer

4 §

Utan hinder av vad som föreskrivs i denna förordning hör Hangö, Ingå och Raseborg till Raseborgs rättshjälpsbyrås intressebevakningsområde och Högfors, Karislojo, Lojo, Nummi-Pusula och Vichtis till Lojo rättshjälpsbyrås intressebevakningsområde fram till den 31 december 2009. Fram till detta datum är i fråga om Raseborgs rättshjälpsbyrå de rättshjälpsbyråer som avses i 2 § 2 mom. i denna förordning Lojo eller Salo rättshjälpsbyrå och i fråga om Lojo rättshjälpsbyrå Esbo, Hyvinge eller Raseborgs rättshjälpsbyrå.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

Helsingfors den 26 oktober 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringssekreterare
Kirta Heine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.