812/2009

Given i Helsingfors den 22 oktober 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa anmälningar i fråga om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 28 september 2000 om vissa anmälningar i fråga om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (831/2000) 3 § det inledande stycket, 4 § 3 mom., 6 och 7 §, som följer:

3 §
Uppgifter som skall anmälas

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården skall lämnas följande uppgifter om


4 §
Tiden för anmälan

Om märkningen av eller bruksanvisningen för en anmäld produkt eller utrustning ändras skall en anmälan göras till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

6 §
Förteckning över riskprodukter

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården skall föra förteckning över de produkter och den utrustning som anmäls. I förteckningen kan de anmälningsskyldiga och användarna kontrollera om en anmälan redan har gjorts om produkten eller utrustningen.

7 §
Tillämpningsanvisningar

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan vid behov ge anvisningar om tillämpningen av denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 oktober 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.