806/2009

Given i Helsingfors den 22 oktober 2009

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om icke-automatiska vågar som används i hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om icke-automatiska vågar som används i hälso- och sjukvården (1182/2002) 6 §, som följer:

6 §
Anvisningar

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utfärdar vid behov handledningar om tillämpningen av denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 oktober 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.