805/2009

Given i Helsingfors den 22 oktober 2009

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om apoteksavgift för kulturhistoriskt värdefulla apotek

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om apoteksavgift för kulturhistoriskt värdefulla apotek (1180/2002) 1 § 3 mom., som följer:

1 §

Avgiften kan nedsättas mera än vad som föreskrivs i 2 mom. om i ansökan om nedsättning av apoteksavgift anges att bevarande av ett apotek som kulturhistoriskt värdefullt föranleder exceptionella särskilda kostnader eller att utvecklingen av omsättningen i förhållande till övriga apotek av apoteket oberoende orsaker är klart sämre än 2,7 procent. Grunderna för och storleken av de särskilda kostnaderna samt de faktorer som inverkar på den låga omsättningen skall utredas i ansökan till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 oktober 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.