802/2009

Given i Helsingfors den 22 oktober 2009

Statsrådets förordning om beaktande av försäkrade arbetsinkomster vid beräkningen av vissa pensionsanstalters andel av Pensionsskyddscentralens kostnader

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 5 § 2 mom. i lagen av den 19 maj 2006 om Pensionsskyddscentralen (397/2006), sådant det lyder i lag 1111/2007:

1 §

Vid beräkning av pensionsanstalternas andel av Pensionsskyddscentralens kostnader beaktas av de försäkrade arbetsinkomsterna i pensionsanstalter inom den offentliga sektorn två tredjedelar och i Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt nio tiondedelar. För justering av kostnadsandelarna ska Pensionsskyddscentralen följa hur dess tjänster fördelas mellan de pensionsanstalter som står för Pensionsskyddscentralens kostnader, och vid behov lägga fram ett förslag för social- och hälsovårdsministeriet så att ministeriet vidtar åtgärder för att justera andelarna.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Förordningen tillämpas första gången när pensionsanstalternas andel av Pensionsskyddscentralens kostnader räknas ut för 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 oktober 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.