801/2009

Riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i instruktionen av den 25 februari 2000 för riksdagens bankfullmäktigeledamöter (252/2000) det inledande stycket i 3 § 1 mom., 3 § 1 mom. 4 punkten samt 3 och 4 mom. som följer:

3 §
Uppgifter

Bankfullmäktige ska såsom närmare föreskrivs i lagen om Finlands Bank (214/1998) och i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998)


4) göra framställning om tillsättning av tjänsten som direktionsordförande och utnämna och avsätta övriga direktionsmedlemmar,


Bankfullmäktige ska i enlighet med lagen om Finansinspektionen (878/2008) utnämna och avsätta Finansinspektionens direktionsmedlemmar och direktör samt utöva tillsyn över Finansinspektionens förvaltning och verksamhet. Bankfullmäktige är förvaltningsråd för Jubileumsfonden för Finlands självständighet enligt vad som närmare föreskrivs i lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (717/1990).

Bankfullmäktige meddelar anvisningar om beslut som gäller skötseln av direktionsmedlemstjänster vid Finlands Bank under tjänstledigheter på högst en vecka. Bankfullmäktige ska vidta behövliga åtgärder, om en medlem av Finlands Banks direktion eller Finansinspektionens direktör misstänks för tjänstebrott eller om det visat sig finnas anledning att väcka civiltalan mot honom eller henne.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 november 2009.

TKF 1/2009
EkUB 14/2009
RSk 23/2009

Helsingfors den 16 oktober 2009

På riksdagens vägnar


Sauli Niinistö talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.