757/2009

Given i Helsingfors den 16 oktober 2009

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2―6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av lotteriskattelagen (612/2009) som följer:


Lagen tillämpas på lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som börjar den 1 januari 2010 eller därefter.

På lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet om inte något annat föreskrivs nedan.

Om en deklaration som gäller lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 kommer in till skatteverket efter den 1 mars 2010, debiterar skatteverket den skatt som den skattskyldige deklarerat.

Om ett beslut om debitering av lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller därefter, beräknas på skatten skattetillägg enligt det 10 § 1 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009.

Om ett beslut som gäller lotteriskatt som ska återbäras för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller därefter, betalas ränta enligt den 17 § som gäller vid ikraftträdandet till den dag då beslutet om den lotteriskatt som ska återbäras fattas.


Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009
FiUB 12/2009
RSv 115/2009

Helsingfors den 16 oktober 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.