756/2009

Given i Helsingfors den 16 oktober 2009

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 11 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av 11 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (611/2009) ett nytt 2 mom. som följer:


Det 11 § 1 mom. som gäller vid ikraftträdandet tillämpas till och med den 31 december 2009.


Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009
FiUB 12/2009
RSv 115/2009

Helsingfors den 16 oktober 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.