749/2009

Given i Helsingfors den 16 oktober 2009

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 och 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av 5 och 6 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier (606/2009) som följer:


Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras och betalas för en kalendermånad som börjar den 1 januari 2010 eller därefter.

På skatt som ska deklareras och betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om inte annat föreskrivs i någon annan lag.


Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009
FiUB 12/2009
RSv 115/2009

Helsingfors den 16 oktober 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.