740/2009

Given i Helsingfors den 8 oktober 2009

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning gällande skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras 2 § i statsrådets förordning av den 18 september 2008 (608/2008) gällande skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas, som följer:

2 §

Bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas på öarna utan fast vägförbindelse samt inom parentes särskilt nämnda öar och andra områden med fast vägförbindelse i följande kommuner:

Nyland

Helsingfors, Ingå (även Storramsjö-Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö och Stävö) och Raseborg (även Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja-Öby och Odensö-Norrby-Båsa).

Östra Nyland

Borgå (även Emsalö, Vässölandet och Tirmo-Fagersta), Lovisa (även Sarvsalö, Kabböle-Isnäs, Tjuvö, Strömsland, Svartholmen och Gäddbergsö), Sibbo (även Kitö och Löparö).

Egentliga Finland

Masku (även Lemsjöholm och Livonsaari), Nystad (även Pyhämaa-Lepäinen och Kittamaa). Nådendal (även Otava ö, Airismaa och Teersaari), Salo (även Angelniemi, Angelansaari, Storby och Kolsjö), S:t Karins (även Harvaluoto), Tövsala (även Aasamaa, Leikluoto, Kahiluoto, Kaitainen, Kuusisto, Kuustenmaa, Lehtinen, Mussalo och Naurisluoto).

Päijänne-Tavastland

Asikkala (även Vedentausta, Salonsaari, Rutalahti och Vähä-Pulkkila).

Kymmenedalen

Kotka (även Tiutinen) och Pyttis (även Mogenpört).

Södra Karelen

Parikkala (även Korpijärvi-Värtsi, Koukkuniemi, Loikansaari, Tarvassaari, Lahdenkylä och Harmaitsaari), Ruokolahti (även Äitsaari, Härskiänsaari, Utula-Kietävälä och Kekäleenniemi), Taipalsaari (även Kirkkosaari, Rehula-Vehkataipale-Kattelussaari-Nieminen och Merenlahti).

Södra Savolax

Hirvensalmi (även Puulasalo-Vahvaselkä-Kilkinkylä-Väisälänsaari), Nyslott (även Pellossalo-Pitkälä-Hirvasranta-Ranta-Kaartila, Loikansaari-Tervassaari, Liistonsaari, Mikkolanniemi, Kommerniemi, Kiviapaja, Oravi-Ahvensalmi och Sorsasalo) och S:t Michel (även Hirvensalo, Keljunniemi, Piekälänsaari, Pihlajasalo, Piskola, Pitkälahti, Saukonsalo och Ylivesi).

Norra Savolax

Kuopio (även Soisalo ö, Talvisalo och Varvisaari) och Tervo (även Linnonsaari, Käpysaari, Lieteniemi och Hyvölä-Vekaroniemi).

Norra Karelen

Juuka (även Larinsaari-Koveronsaari, Ritoniemi och Ruottilansaari), Kesälahti (även Sarvisalo, Pellavasniemi-Kiurusaari, Pöllänniemi-Lentteenniemi och Mustolanperä-Varmonniemi), Lieksa (även Koli), Liperi (även Tutjunniemi-Roukalahti, Niinikkosaari och Siikasaari) och Rääkkylä (även Oravinsalo, Varpasalo och Nieminen).

Österbotten

Korsholm (även Köklot, Replot och Värlax), Larsmo (även Eugmo), Närpes (även Storön), Oravais (även Oxkangar) och Vörå-Maxmo (även Österö-Kvimo).

Mellersta Finland

Joutsa (även Kälä-Ollinsalmi), Jyväskylä (även Oittila och Putkilahti), Kivijärvi (även Lokakylä och Talviaislahti), Kuhmoinen (även Pihlajakoski-Närvä-Ruolahti-Tehi) och Luhanka (även Judinsalo-Klemettilä och Onkisalo).

Kajanaland

Vaala (även Manamansalo).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 8 oktober 2009

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Jorma Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.