730/2009

Given i Helsingfors den 8 oktober 2009

Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 § i statsrådets förordning om Försörjningsberedskapscentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet:

fogas till statsrådets förordning av den 25 juni 2008 om Försörjningsberedskapscentralen (455/2008) 1 §, temporärt en ny punkt 10 a, som följer:

1 §

Försörjningsberedskapscentralen ska utöver vad som stadgas i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992), inom sitt verksamhetsområde:


10 a) finansiera anskaffningen av vaccin som behövs för att förebygga influensa A (H1N1) v virussmitta;Denna förordning är i kraft från och med den 12 oktober 2009 till och med den 31 december 2010.

Given i Helsingfors den 8 oktober 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Direktör
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.