729/2009

Utfärdat i Helsingfors den 30 september 2009

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar att den referensränta som skall användas som ränta på bostadslån som avses i 58 § 2 mom. lagen om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (242/2002) är 1,45 procent från och med den 1 oktober 2009.

Helsingfors den 30 september 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Hannu Porkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.