722/2009

Given i Helsingfors den 28 september 2009

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i utrikesministeriets förordning av den 29 september 2006 om ersättningar inom utrikesrepresentationen (854/2006) 2 och 3 § samt bilagor 1, 3 och 7 som följer:

2 §
Tillägg för make och barntillägg

Det förhöjda ortstillägget för medföljande make är i tjänsterna på de första sex raderna av den översta tabellen i bilaga 1 eller i lönegrupperna I-VI 22 procent av ortstillägget för beskickningschef (kravnivå 1-3). I övriga fall är tillägget för make 22 procent av ortstillägget för chargé d'affaires ad interim.

Det förhöjda ortstillägget för barn är 13,5 procent av ortstillägget för attaché.

3 §
Ortstillägg för den som är ställföreträdare för beskickningschefen

När en tjänsteman har förordnats till ställföreträdare för beskickningschefen eller till tillfällig ledande tjänsteman vid en beskickning, betalas under denna tid som tillskott till ortstillägget 25 procent av ortstillägget för beskickningschefen (kravnivå 4-7) på stationeringsorten.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.

Helsingfors den 28 september 2009

Minister
Alexander Stubb

Förvaltningsdirektör
Ari Rouhe

Bilagor 1, 3 och 7

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.