721/2009

Given i Helsingfors den 25 september 2009

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 2 § arbetsministeriets förordning om arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbetsministeriets förordning av den 20 september 2006 om arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka (838/2006) 2 § som följer:

2 §
Ersättningar

Arbetstagaren har rätt att av arbetsgivaren få ersättning för förlust av personlig egendom vid sjöolycka. Arbetstagaren skall för arbetsgivaren förete en förteckning över den förlorade egendomen.

Har inte något annat avtalats, är arbetsgivaren skyldig att betala högst 4 080 euro i ersättning.

Arbetstagaren har dock rätt att få ersättning motsvarande återanskaffningsvärdet för förlorad egendom som han använder vid utförandet av sina arbetsuppgifter. Egendom vars värde överstiger 8 150 euro skall arbetstagaren informera arbetsgivaren om på förhand.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.

Helsingfors den 25 september 2009

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Överinspektör
Sari Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.