716/2009

Given i Helsingfors den 24 september 2009

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Försörjningsberedskapscentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 25 juni 2008 om Försörjningsberedskapscentralen (455/2008) 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Styrelsens arbete

Styrelsen sammanträder på ordförandens eller vice ordförandens kallelse. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst tre övriga medlemmar är närvarande.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.

Helsingfors den 24 september 2009

Minister
Astrid Thors

Regeringsråd
Kari Mäkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.