712/2009

Given i Helsingfors den 24 september 2009

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 29 januari 2009 om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2009 (43/2009) 3 § 2 mom., som följer:

3 §
Grunderna för beviljande av LFA-stödets tilläggsdel

LFA-stödets tilläggsdel kan beviljas högst för den med hjälp av stödkoefficienten angivna andelen av det belopp av LFA-stödets tilläggsdel som i övrigt beviljas. Stödkoefficienten är 0,983.Denna förordning träder i kraft den 30 september 2009.

Helsingfors den 24 september 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.