711/2009

Given i Helsingfors den 24 september 2009

Statsrådets förordning om ändring av 23 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras 23 § 1 mom. i statsrådets förordning av den 29 januari 2009 om nationellt stöd till södra Finland 2009 (40/2009), sådant det lyder i förordning 87/2009, som följer:

23 §
Beloppet av stödet för växthusproduktion

Stöd för växthusproduktion beviljas högst till följande belopp:

Odlingssäsong euro/m2
Kort: minst 2 mån
men högst 7 mån 4,5
Lång: över 7 mån 11,4


Denna förordning träder i kraft den 30 september 2009.

Helsingfors den 24 september 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.