710/2009

Given i Helsingfors den 23 september 2009

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

upphävs i bilaga 3 B till handels- och industriministeriets förordning av den 1 februari 2005 om kosmetiska produkter (75/2005) nummer 7, 9, 14, 18, 24, 28, 47 och 58, sådana de lyder i förordning 281/2008, samt i bilaga 7 nummer 1,

ändras i bilaga 2 nummer 167, i bilaga 3 B nummer 55, sådan den lyder i förordning 281/2008, och i bilaga 7 nummer 28, samt

fogas till bilaga 2 nummer 1370 och 1371, samt till bilaga 3 A nummer 185–205, som följer:


Helsingfors den 23 september 2009

Arbetsminiter
Anni Sinnemäki

Överinspektör
Leila Vilhunen

Arbets- och näringsministeriets förordning Nr 710.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.