705/2009

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2009

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Tjeckien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Prag den 26 maj 2008 mellan Republiken Finland och Republiken Tjeckien ingångna överenskommelsen om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information träder i kraft den 1 oktober 2009 så som därom har överenskommits.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 25 november 2008 och av republikens president den 19 december 2008. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 10 augusti 2009.

2 §

Lagen av den 19 december 2008 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Tjeckien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information (943/2008) träder i kraft den 1 oktober 2009.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 54/2009)

Helsingfors den 18 september 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.