701/2009

Given i Helsingfors den 18 september 2009

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av försvarsministern, föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 13 juni 2008 och i Washington den 5 augusti 2008 ingångna protokollet mellan republiken Finlands regering och Amerikas Förenta Staters regering om ömsesidig försvarsupphandling, som godkänts av riksdagen den 15 juni 2009 och som godkänts av republikens president den 24 juli 2009 och vars godkännande har meddelats till Amerikas Förenta Staters regering den 3 september 2009, träder i kraft den 3 oktober 2009, så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 24 juli 2009 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling (566/2009) träder i kraft den 3 oktober 2009.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 21 november 1991 om ikraftträdande av avtalet med Amerikas Förenta Stater om ömsesidiga principer i fråga om försvarsmaterielanskaffningar (1358/1991).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 3 oktober 2009.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 52/2009)

Helsingfors den 18 september 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.