697/2009

Given i Helsingfors den 18 september 2009

Lag om ändring av 2 § i lagen om Fordonsförvaltningscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om Fordonsförvaltningscentralen (1592/1995) 2 § 1 mom. 18 punkten, sådan den lyder i lag 274/2007, samt

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1103/2002 och 696/2006 samt i nämnda lag 274/2007, en ny 19 punkt som följer:

2 §
Uppgifter

Fordonsförvaltningscentralen har till uppgift att


18) svara för de uppgifter som anvisats centralen i anslutning till grundläggande yrkeskompetens och fortbildning för lastbils- och bussförare samt till beviljande av yrkeskompetensbevis för förare,

19) svara för beviljandet av utbildningstillstånd för utbildning och fortbildning av taxiförare, godkännandet av utbildningsprogram och tillsynen över utbildningen samt för uppgifter i anslutning till provet för taxiförare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 33/2009
KoUB 10/2009
RSv 76/2009

Helsingfors den 18 september 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.