657/2009

Given i Helsingfors den 21 augusti 2009

Lag om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 22 september 2000 om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) en ny 3 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 a §
Den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården

Närmare bestämmelser om den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården, som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, finns i 2 a § i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

RP 67/2009
ShUB 18/2009
RSv 83/2009

Helsingfors den 21 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.