656/2009

Given i Helsingfors den 21 augusti 2009

Lag om ändring av 48 § i lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 48 § i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 224/2004 och 351/2007, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

48 §

En specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper ska i sin balansräkning värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde och låta en opartisk och utomstående, av Centralhandelskammaren godkänd fastighetsvärderare som avses i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) värdera sina fastigheter och andra fastighetsvärdepapper i dess ägo än sådana som är föremål för offentlig handel eller multilateral handel och offentliggöra den värderingen, och i verksamhetsberättelsen eller bokslutsnoterna nämna och offentliggöra de fastighetsvärderare som den anlitat. Specialplaceringsfonden kan av särskilda skäl värdera förvaltningsfastigheterna till ett annat värde än det verkliga värdet eller besluta att inte anlita en fastighetsvärderare, men den ska då motivera sitt förfarande i verksamhetsberättelsen eller bokslutsnoterna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 175/2008
EkUB 4/2009
RSv 46/2009

Helsingfors den 21 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.