653/2009

Given i Helsingfors den 21 augusti 2009

Lag om ändring av 71 § i lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 2008 om Finansinspektionen (878/2008) 71 § 1 mom. 5 punkten som följer:

71 §
Rätt och skyldighet att lämna ut information

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Finansinspektionen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till


5) Centralhandelskammarens nämnd för företagsförvärv enligt 6 kap. 17 § i värdepappersmarknadslagen och Centralhandelskammarens fastighetsvärderingsnämnd enligt 18 a―18 e § i lagen om fastighetsfonder,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 175/2008
EkUB 4/2009
RSv 46/2009

Helsingfors den 21 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.